Forum Obywatelskiego Rozwoju

Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił dziś postępowanie ze skargi kasacyjnej Prezydenta RP od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi Mikołaja Barczentewicza z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Skarga dotyczyła bezczynności Prezydenta RP w kwestii rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej – ekspertyz dotyczących zmian w OFE, a została złożona 15 lipca 2011 r.

Dziś w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się rozprawa, podczas której sędziowie w składzie: Małgorzata Borowiec – przewodnicząca składu, Małgorzata Masterniak-Kubiak – sędzia sprawozdawca oraz Roman Ciąglewicz, uwzględnili wniosek pełnomocnika Prezydenta RP odnośnie skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego.

Pytanie prawne dotyczy tego, czy zgodne z Konstytucją RP są przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozumiane w ten sposób, że jako informacje publiczne kwalifikują dane, które były wykorzystywane w procesie legislacyjnym przez Prezydenta RP, zgodnie z jego prerogatywami zapisanymi w Konstytucji RP.

W związku z tym sąd zawiesił postępowanie ze skargi kasacyjnej Prezydenta RP od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargi Mikołaja Barczentewicza na bezczynność Prezydenta RP. Przypomnijmy: 6 października 2011 r. WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził, że Prezydent RP jest zobowiązany do rozpoznania wniosku o udostępnienie opinii prawnych dotyczących zgodności tzw. „ustawy o OFE” z Konstytucją RP.

Kolejnym zatem krokiem w tej sprawie będzie decyzja Trybunału Konstytucyjnego.

Poprzednie informacje na ten temat:

15.07.2011: Dostęp do informacji publicznej: Jak bezczynność prezydenta szkodzi jakości prawa

06.10.2011: Wyrok w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta RP
 

Dodatkowych informacji udziela:

Mikołaj Barczentewicz, e-mail: [email protected]