Forum Obywatelskiego Rozwoju

W środę, 7 marca odbyła się debata BCC i Forum Obywatelskiego Rozwoju „Zmiany w emeryturach – potrzeba kompleksowych działań”. Wzięli w niej udział: prezes BCC Marek Goliszewski, dr Wojciech Nagel – ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych i zastępca przewodniczącego RN ZUS, prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista BCC, dr Wiktor Wojciechowski – ekspert FOR i główny ekonomista Invest-Banku, Zbigniew Januszek – wicedyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w MPiPS oraz Piotr Lewandowski – główny ekonomista Instytutu Badań Strukturalnych.

Uczestnicy debaty starali się odpowiedzieć m.in. na pytania: dlaczego propozycję rządu dotyczącą wydłużenia wieku przechodzenia na emeryturę do 67 r. życia należy nie tylko poprzeć, ale przyspieszyć jej realizację, czego brakuje w dotychczasowych propozycjach rządu oraz jakie zmiany na rynku pracy i w służbie zdrowia powinny iść w ślad za zmianami emerytalnymi, dlaczego tak ważne jest ujednolicenie zasad uczestnictwa obywateli w systemie emerytalno-rentowym i likwidacja przywilejów emerytalnych.

Zdaniem BCC i FOR, propozycja rządu dotycząca wydłużenia wieku emerytalnego do 67 r. życia jest właściwa i potrzebna, jednak tempo dojścia do tego celu zbyt powolne. Brakuje również konkretnych zapowiedzi innych działań, m.in. likwidacji przywilejów emerytalnych, które są niesprawiedliwe społecznie, dostosowania systemu rentowego do emerytalnego po reformie oraz wdrożenia efektywnej formy dobrowolnego oszczędzania na starość. Działania rządu w sferze zabezpieczenia społecznego powinny iść przede wszystkim w kierunku ujednolicenia zasad uczestnictwa obywateli w systemie emerytalno-rentowym, tak aby uzyskać konieczną akceptację społeczną dla wydłużania wieku przechodzenia na emeryturę. Te zmiany będą miały kluczowe znaczenie z punktu widzenia wzmocnienia rynku pracy oraz ograniczania deficytu budżetowego. Likwidacja przywilejów emerytalnych, które kosztują rocznie blisko 20 mld złotych, ma na celu również przywracanie elementarnego poczucia sprawiedliwości zgodnie z postanowieniem art.2 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

– Dlaczego opłaca się dłużej pracować? Nie tylko dlatego, że praca jest sensem życia, by nie przywoływać kolejnych encyklik papieży w tej sprawie lub filozofów, a także dzisiejszych emerytów, którzy szukają dla siebie sensownego zajęcia. Opłaca się dłużej pracować, bo emerytury będą wyższe – mówi Marek Goliszewski, prezes BCC. – Dzięki temu stać będzie emerytów na lepszą opiekę zdrowotną, bardziej efektywny wypoczynek, etc. Zwłaszcza kobiety zyskają na propozycji rządowej o 50% wyższe świadczenia niż dotychczas. Opłaca się dłużej pracować, aby gromadzić więcej pieniędzy na poprawę systemu opieki zdrowotnej, socjalnej, na funkcjonowanie sektorów państwa ważnych dla emerytów. To ważne w kontekście olbrzymiej emigracji młodzieży do krajów Europy Zachodniej – Anglii, Francji, która wypracowuje emerytury dla Anglików i Francuzów, a nie dla swoich rodziców. Premier Szwecji zaproponował wiek emerytalny dla swoich obywateli na poziomie 75 lat. I prawdopodobnie zostanie on zaakceptowany – wyjaśnia Marek Goliszewski.