Forum Obywatelskiego Rozwoju


Nakładem Wydawnictwa ConCorda ukazała się w języku polskim autobiografia Muhammada Yunusa – laureata Pokojowej Nagrody Nobla pt. „Bankier ubogich”. Patronat honorowy nad publikacją objęło Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Polska Akcja Humanitarna.

Polskie wydanie poprzedzone jest słowem wstępnym pani Janiny Ochojskiej-Okońskiej oraz dłuższą wypowiedzią prof. Leszka Balcerowicza.

„Bankier ubogich. Historia mikrokredytu” to autobiografia twórcy największej instytucji mikrokredytowej na świecie i historia rozwoju niezwykłego banku. Grameen Bank był pionierem w udzielaniu kredytów osobom ubogim, nie posiadającym majątku i często niepiśmiennym. Finansowanie zmieniło życie milionów rodzin, które nie miały szans na kredyt w bankach komercyjnych, a potrzebowały niedużych kwot do podjęcia działalności gospodarczej. A wszystko to dzięki determinacji ekonomisty, który rozpoczął karierę bankiera w 1976 roku pożyczką kwoty zaledwie 27 dolarów dla 42 kobiet ze wsi…


Model działania Grameen Bank jest z powodzeniem stosowany w innych krajach. Zgodnie z danymi organizacji Microcredit Summit Campaign, do końca 2010 r. z mikrofinansowania skorzystało na świecie ponad 205 milionów klientów, co przekłada się na korzyści osiągnięte przez około 687 milionów członków ich rodzin. Oznacza to, że ponad połowa najuboższej ludności świata osiągnęła korzyści dzięki kredytom na rozwój działalności gospodarczej. Korzystają z nich głównie kobiety.

WYBRANE RECENZJE

Jego pomysł na pomoc poprzez udzielanie niewielkich kredytów okazał się skuteczny, bo stworzył bezpośrednie i stałe rozwiązania problemów beneficjentów, szanując ich niezależność i godność. (…) Warto się uczyć na takich przykładach jak Yunus.
Janina Ochojska-Okońska, Polska Akcja Humanitarna

[Grameen Bank] to jeden z największych współczesnych wynalazków instytucjonalnych, który realizuje w praktyce ideę, aby ludziom dawać wędkę, a nie rybę. Rządy powinny (…) sprzyjać samorzutnemu tworzeniu inicjatyw typu Grameen, tworząc dla nich odpowiednie warunki prawne oraz klimat.
Profesor Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju

Dając ubogim siłę, by sami mogli sobie pomóc, dr Yunus podarował im coś znacznie bardziej cennego niż talerz jedzenia – bezpieczeństwo w najbardziej fundamentalnej postaci.
Jimmy Carter, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki 1977-1981, laureat Pokojowej Nagrody Nobla 2002

Książka roku.
The Financial Times, 1998


AUTOR

Muhammad Yunus (ur. 1940 r.) jest założycielem Grameen Bank udzielającego w Bangladeszu kredytów bez zabezpieczenia osobom ubogim. Bank działa nieprzerwanie od 1983 r. i jest największą na świecie instytucją udzielającą mikrokredytów. Z jego usług korzysta obecnie ponad 8 mln kredytobiorców, z których 97% stanowią kobiety. Model działania Grameen Bank jest z powodzeniem stosowany w innych krajach.

W 2006 roku Muhammad Yunus i Grameen Bank otrzymali Pokojową Nagrodą Nobla jako wyraz uznania i poparcia dla wyznawanej przez nich tezy, że ubóstwo stanowi zagrożenie dla pokoju. W uzasadnieniu Komitet Noblowski napisał m. in. „Każdy człowiek na Ziemi ma potencjał i prawo do godnego życia. Yunus i Grameen Bank we wszystkich kulturach i cywilizacjach pokazali, że nawet najbiedniejszy z biednych może pracować nad własnym rozwojem.”

PREMIERA W STYCZNIU 2012:
MUHAMMAD YUNUS „BANKIER UBOGICH. HISTORIA MIKROKREDYTU”

Copyright: © 1999, 2003, 2007 by Muhammad Yunus
Copyrigth for the 1st edition: © 1997 by Editions JC Lattès
First published in English: © 1999 by PublicAffairs
Copyright for the Polish edition by: © 2011 ConCorda Sp. z o.o. Warszawa
ISBN 978-83-931078-3-4 oprawa twarda
format B5
liczba stron: 240

Dziedziny: AUTOBIOGRAFIA, banki etyczne, mikrokredyt, unia kredytowa, spółdzielczość, zapobieganie ubóstwu, zapobieganie wykluczeniu

Książka ukazała się w 1997 r. we Francji. Największą popularność zdobyło jej wydanie w języku angielskim. Do dnia dzisiejszego sprzedano na świecie ponad 220 tysięcy egzemplarzy książki w j. angielskim i francuskim.

Więcej informacji o książce i spotkaniach z autorem na stronie Wydawnictwa ConCorda