Forum Obywatelskiego Rozwoju

5 grudnia 2011 r. podczas posiedzenia Rady Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju przyjęta została rezygnacja Wiktora Wojciechowskiego z funkcji Członka Zarządu FOR, który w listopadzie br. objął stanowisko głównego ekonomisty Invest-Banku.

Na wniosek Przewodniczącego Rady, prof. Leszka Balcerowicza, w skład Zarządu powołana została Emilia Legieta, Dyrektor ds. Komunikacji, w FOR od maja 2009 roku.

Zespół FOR bardzo dziękuje Wiktorowi Wojciechowskiemu za dotychczasowy wkład w rozwój fundacji od początku jej istnienia oraz, życząc kolejnych sukcesów, ma nadzieję na dalszą, owocną współpracę.