Forum Obywatelskiego Rozwoju

REZOLUCJA
Liberalnych Think Tanków Europy Środkowo-Wschodniej
do Guy‘a Verhofstadt‘a,
Przewodniczącego Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
w Parlamencie Europejskim

1. Przedstawiciele 12 liberalnych think tanków z 9 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, biorący udział w międzynarodowej konferencji Liberalizm w XXI Wieku w dniach 3-4 listopada 2011 r. w Bratysławie na Słowacji, wyrazili wspólne zaniepokojenie działaniami Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ang. ALDE) w Parlamencie Europejskim i zgodzili się wyrazić je w niniejszym liście otwartym.

2. Jesteśmy rozczarowani treścią stretegicznych dokumentów ALDE i opartym na nich stanowiskiem ALDE. W naszej opinii liberałowie reprezentowani w Parlamencie Europejskim przez ALDE znacząco oddalili się w swoich poglądach od idei ochrony indywidualnej wolności, własności prywatnej, ograniczonego rządu, niskiego opodatkowania, zgadzając się na coraz dalej idącą regulację, interwencje państwowe oraz wyższe podatki.

3. Uważamy, że ALDE błędnie zdiagnozowało przyczyny obecnych problemów w Europie. To nie „brak wspólnego nadzoru“ odpowiadał za „dopuszczenie do powstania kryzysu finansowego“. Kryzys nie był wywołany „niskim poziomem lub brakiem regulacji sektora finansowego“. Wywołały go w pierwszej kolejności następujące zasadnicze i długotrwałe cechy systemów gospodarczych, społecznych i politycznych, działających w krajach europejskich:

a. Nadmierna regulacja, rozległe państwa opiekuńcze, nieelastyczne rynki pracy, silne związki zawodowe, etc., przyczyniające się do utraty konkurencyjności oraz niskiego wzrostu gospodarczego.

b. Trwająca dziesięciolecia nieodpowiedzialność fiskalna wielu pokoleń polityków, prowadząca do powstania drogich i długo niereformowanych systemów emerytalnych, opieki społecznej czy edukacji.

Kryzys zadłużeniowy strefy euro został dodatkowo pogłębiony wadami w projekcie Paktu Stabilności i Wzrostu oraz kredytami z niskimi stopami procentowymi dla peryferyjnych krajów strefy, wywołującymi sztuczny boom, wobec którego obecne dostosowania rynku stają się nieodzowne.

4. Uważamy ponadto, że po błędnym zdiagnozowaniu przyczyn, ALDE wystąpiło z całkowicie niewłaściwymi rozwiązaniami. Nie pomoże nam, jeśli „rynki finansowe w ramach Unii zostaną uregulowane na poziomie całej UE przy pomocy wspólnych norm wyznaczonych przez UE“. Jest to zarówno nierozsądne, jak i nierealne, by oczekiwać, że „skoordynowane zarządzanie gospodarcze pod przewodnictwem Komisji Europejskiej“ rozwiąże jakiekolwiek z naszych problemów. Jesteśmy głęboko przekonani, że prawdziwe rozwiązania są następujące:

a. Mniej transferów społecznych, mniej regulacji, mniej interwencji rządowych, większa elastyczność rynku pracy, bardziej przyjazne przedsiębiorcom prawo – innymi słowy, głębokie reformy strukturalne we wszystkich państwach członkowskich UE, by sprostać długoterminowemu brakowi równowagi przy jednoczesnej poprawie konkurencyjności gospodarek każdego kraju.

b. Odpowiedzialność fiskalna – drastyczna redukcja wydatków państwowych oraz radykalna reforma rządowych programów, takich jak redystrybucyjne systemy emerytalne, służba zdrowia czy system edukacji.

Oprócz reform Paktu Stabilności i Wzrostu, powinno się także zwrócić uwagę na fakt, że mechanizmy EFSF – ESM jedynie kupują czas; inne, zadłużone kraje strefy euro, które obecnie nie są w opałach, z łatwością moga się w nich znaleźć, a EFSF-ESM w żadnym stopniu nie stanowi rozwiązania zasadniczych problemów fiskalnych oraz tych związanych ze wzrostem gospodarczym.

5. Oczekujemy od liberałów z ALDE, by zawsze pamiętali o tym, że liberalny kapitalizm był kluczowym czynnikiem wzrostu przez ponad 200 lat europejskiej prosperity. Dzisiejsza Europa w coraz większym stopniu odrzuca swoje korzenie, przyczyniając się w ten sposób do relatywnego spadku znaczenia Zachodu w porównaniu do swoich głównych konkurentów. W celu odzyskania swojego dynamicznego charakteru, Europa musi bronić pozostałości liberalnego kapitalizmu, wzmocnić go poprzez dalszą liberalizację i uczynić bardziej elestycznym. Głęboko rozczarowujące jest dla nas obserwowanie działań ALDE w tych kwestiach.

6. Nadchodzące restrykcje stanowią najbardziej niebezpieczną formę zagrożenia dla naszej wolności. Jest to szczególnie dostrzegane przez liderów liberalnych think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy wspólnie doświadczyli nagłej utraty wolności przy udziale brutalnej siły. Stopniowe podważanie wolności za pomocą błędnych rozwiązań politycznych oraz ograniczeń biurokratycznych zabijających przedsiębiorczego ducha Europy, może pewnego dnia doprowadzić do całkowitej utraty wolności, jeśli trendu tego nie uda się odwrócić. Wszyscy razem apelujemy do ALDE: liberałowie w Parlamencie Europejskim muszą koniecznie powrócić do swoich korzeni, do klasycznych wartości indywidualnej wolności oraz jej ochrony przed interwencjonizmem państowowym.

15 listopada 2011 r.

LISTA SYGNATARIUSZY

1. Arto Aas, Member of Board, Academy of Liberalism, Estonia
2. Fedor Blascak, Senior Research Fellow, The F. A. Hayek Foundation, Slovakia
3. Paweł Dobrowolski, Chairman of the Board, Civil Development Forum – FOR, Poland
4. Richard Durana, Director, INESS – Institute of Economic and Social Studies, Slovakia
5. Steffen Hentrich, Senior Research Fellow, Liberales Institut, Germany
6. Svetla Kostadinova, Executive Director, Institute of Market Economics, Bulgaria
7. Aleksander Łaszek, Economist, Civil Development Forum – FOR, Poland
8. Blazej Lenkowski, President of the Board, Liberté! (Industrial Foundation), Poland
9. Talis Linkaits, Chairman of the Board, Meierovics Society for Progressive Development, Latvia
10. Edita Maslauskaite, Vice-President, Lithuanian Free Market Institute, Lithuania
11. Jan Oravec, President, The F. A. Hayek Foundation, Slovakia
12. Igor Ostrowski, Chairman of the Supervisory Board of the Projekt Polska Foundation, Poland
13. Matus Posvanc, Executive Director, The F. A. Hayek Foundation, Slovakia
14. Ales Rod, Analyst, Liberal Institute, Czech Republic
15. Zilvinas Silenas, Senior Policy Analyst, Lithuanian Free Market Institute, Lithuania
16. Jiri Schwarz, President, Liberal Institute, Czech Republic
17. Csaba Toth, Director of Strategy, Republikon Institute, Hungary
18. Ruta Vainiene, President, Lithuanian Free Market Institute, Lithuania

 

Dokumenty do pobrania:

List otwarty do Guy‘a Verhofstadt‘a

„Resolution of Liberal Think Tanks of Central and Eastern Europe to Guy Verhofstadt, Leader of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe in the European Parliament”

Tekst Rezolucji w języku polskim