Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniach 9-18 września br. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (ul. Pańska 3) będzie obecna Tłocznia – inicjatywa młodych, aktywnych Warszawiaków – licealistów i studentów, którzy działają na rzecz zwiększenia zaangażowania się młodzieży w życie miasta.

Organizowane w muzeum wydarzenia dają szansę odniesienia się do bieżących problemów miasta poprzez projekty społeczne i artystyczne, debaty, szkolenia oraz warsztaty.

Największy nacisk położony jest na ukazanie korzyści jakie płyną z innowacyjnego i nieszablonowego spojrzenia na miasto. Będzie to możliwe m.in. dzięki przybliżeniu historii miasta oraz znalezieniu płaszczyzny porozumienia z innymi grupami mieszkańców Warszawy. Dopełnieniem funkcji aktywizującej będzie Inkubator Projektów Społecznych, który poprzez edukację oraz udostępnianie niezbędnych narzędzi ma pomóc rozwijać pomysły młodzieży. Realizowany będzie tym samym jeden z głównych elementów Tłoczni – udzielanie stałego profesjonalnego wsparcia inicjatywom młodzieży.

Wszystkie planowane wydarzenia zorganizowane zostaną we współpracy z podmiotami partnerskimi. Dzięki temu Tłocznia będzie miejscem zetknięcia się trzeciego sektora z młodzieżą. FOR jest partnerem tego wydarzenia.


PROGRAM
 

OPIS WYDARZEŃ


Nocna Gra Miejska śladami neonów
Nocna Gra Miejska to jedno z wydarzeń rozpoczynających obecność Tłoczni w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tematem przewodnim będą warszawskie neony oraz ich historia. Celem gry jest wyzwolenie w młodych ludziach kreatywności oraz umożliwienie im poznania historii miasta. Oprócz zadań edukacyjnych ma być także ciekawą i nietypową formą rozrywki. Zadania stawiane przed graczem będą dobrane tak aby ich realizacja była możliwa nawet w przypadku braku rozbudowanej wiedzy na temat Warszawy. Punktem końcowym będzie siedziba MSN i neon „MUZEUM”.

Warsztaty specjalistyczne
W ramach Inkubatora przeprowadzone zostaną warsztaty z marketingu społecznego oraz negocjacji – pomagające w jak najlepszy sposób rozwiązywać konflikty pojawiające się przy realizacji projektów. Warsztaty prowadzone będą przez profesjonalistów, a zadaniem każdego z uczestników będzie wykorzystanie zdobytych umiejętności w rozwiązaniu wybranego przez niego problemu a następnie zaprezentowanie go jury konkursowemu podczas debat „Miasto Zmian – cykl rozmów”. Nagrodą dla autorów najlepszych projektów będą staże w organizacjach pozarządowych i firmach, których przedstawiciele będą prowadzić warsztaty.

Warsztaty z animacji przestrzeni
Warsztaty z animacji przestrzeni to pięciodniowe, teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do przeprowadzenia artystycznych i społecznych działań w przestrzeni publicznej. Dadzą możliwość przyjrzenia się bliżej Warszawie, a także okazję do świetnej zabawy. Na początku uczestnicy zapoznają się z przykładami zrealizowanych już projektów. Zaznajomią się z niezbędnymi narzędziami i postarają się wybrać najbardziej odpowiadające im techniki działania. Będą mieli także okazję przeprowadzić samodzielną akcję. Warsztaty poprowadzą doświadczeni animatorzy kultury z inicjatywy Performeria Warszawy.

Muzyka Miasta
Projekt muzyczny „Muzyka miasta” ma na celu umożliwienie młodym muzykom ulicznym stworzenie wspólnego programu artystycznego i zaprezentowanie go w trakcie ogólnodostępnego koncertu. Ich występ stanie się pretekstem do rozmowy o Warszawie oraz zwróci uwagę na to, że mimo, iż są często pomijani i niedoceniani, to z całą pewnością stanowią część szeroko rozumianej kultury miejskiej. Przewidziane działania to wyłonienie grupy młodych ulicznych muzyków, dobranie repertuaru oraz seria prób zakończona koncertem w lub przed siedzibą Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Po koncercie odbędzie się jam session, w którym wziąć udział będzie mógł każdy młody muzyk (w zależności od miejsca, liczba uczestników będzie ograniczona).

Miasto Zmian – cykl debat
„Miasto Zmian” to cykl spotkań – otwartych debat, których głównym tematem będą przemiany w przestrzeni miejskiej i ich oddziaływanie na społeczność lokalną. W ramach projektu przewidziane jest stworzenie mapy warszawskich problemów oraz poszukiwanie ich rozwiązań razem z młodymi warszawiakami. Dzięki otwartej formule możliwe będzie wyzwolenie w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za miasto oraz rozwinięcia w nich samorządności. Ideą spotkań jest aby przy pomocy ekspertów od aktywności obywatelskiej oraz ciekawych inspirujących debat, wyzwolić w młodzieży kreatywność, która spowoduje zmiany w przestrzeni miejskiej.

Młodzi Zdolni
Spotkania z cyklu „Młodzi Zdolni” mają być bodźcem do zaangażowania się licealistów w projekty i inicjatywy społeczne. Ich osią główną będzie pokazanie młodych ludzi, którzy dokonali już zmiany w otaczającej ich przestrzeni. Spotkania mają pokazać, że małymi środkami ale dużym zaangażowaniem można spowodować dużą zmianę nawet jeśli nie ilościową to jakościową. Zaprezentowane w czasie cyklu projekty staną się inspiracją do wykorzystywania kreatywności, a poznani podczas nich ludzie chętnie udzielą wskazówek jak dobry pomysł można przekuć w skuteczne działanie. Działalność społeczna, sztuka czy moda – to tylko przykłady tego, o czym można będzie usłyszeć na „Młodych Zdolnych”.

Warszawska Szkoła Życia
Warszawska Szkoła Życia to warsztaty mające zachęcić młodych Warszawiaków do stosowania nowatorskich rozwiązań w ich najbliższym otoczeniu. Wzięcie udziału w wydarzeniu pozwoli nabyć im umiejętności twórczego recyclingu. Warsztaty będą wymagały pomysłowości i zachęcą do jej wykorzystania w życiu codziennym. W ramach proponowanych aktywności znajdą się m.in. przerabianie nieużywanych T-shirtów, makulatury, foliowych torebek czy fragmentów materiałów na przedmioty codziennego użytku.

Gra Miejska Kontrasty
Gra Miejska Kontrasty to sposób na nieszablonowe zwiedzanie miasta – pokazanie zarówno ważnych punktów turystycznych jak i mniej znanych, ale równie ciekawych podwórek czy starych kamienic. Dzięki grze możliwe jest pokazanie młodym ludziom zmian jakie zaszły w ciągu ostatnich 20 lat na terenie warszawskiego Śródmieścia a także miejsc, które nadal potrzebują odmiany. Jest to okazja do zainteresowania zwiedzaniem miasta na co dzień oraz do wyzwolenia w młodych ludziach twórczego myślenia o mieście jako o zmieniającej i dającej się kształtować strukturze. Finałem gry jest dotarcie w okolice ulicy Pańskiej i siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Śniadanie na trawie
W niedzielę – ostatni dzień obecności Tłoczni w Muzeum Sztuki Nowoczesnej przed jego siedzibą rozłożona zostanie trawa, koce i poduszki. Podczas niedzielnego śniadania przygotowanego przez Tłocznię odbędzie się debata na temat dostępności przestrzeni publicznej a także czas na podsumowanie zrealizowanych już podczas dziewięciodniowej obecności w MSN działań. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zabrania głosu. Śniadanie na trawie stanie się charakterystycznym przykładem przemian w mieście – oddziaływania zmiany w warstwie estetycznej na społeczność lokalną.

Wydarzenia towarzyszące
Oprócz przedstawionych wyżej przedsięwzięć planowane są także wydarzenia towarzyszące, przede wszystkim ukazujące twórczość młodych artystów – w tym m.in. twórców video, komiksów i projektantów mody. W czasie obecności Tłoczni w Muzeum Sztuki Nowoczesnej prowadzone będzie także otwarte biuro projektowe.
 

Więcej informacji:

tlocznia.org

facebook.com/tlocznia

youtube.com

 

Zobacz relację z tego wydarzenia