Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniach 21-22 sierpnia 2011 r. prof. Leszek Balcerowicz wziął udział w Letnim Uniwersytecie Nowej Ekonomii (The Summer University of the New Economics) w Aix-en-Provence (Francja), organizowanym od 1978 r. przez Instytut Studiów Ekonomicznych (The Institute for Economic Studies Europe) oraz ALEPS, francuskie stowarzyszenie na rzecz wolności gospodarczej i społecznego postępu.

Tematem tegorocznej edycji jest „Zrozumienie obecnego kryzysu sposobem na jego przezwyciężenie” (Understanding the Current Crisis to find our Way Out). Uniwersytet stwarza okazję do debaty i kształtowania idei gospodarczych i społecznych polityk, które mogą leżeć u podstaw przyszłych reform legislacyjnych. Przez trzy dni socjolodzy, ekonomiści, prawnicy, filozofowie i historycy dyskutują nad ostatnimi wydarzeniami i formułują konkretne propozycje ponad dyscyplinarnymi podziałami.

Prof. Leszek Balcerowicz wygłosił wystąpienie inaugurujące oraz podczas I sesji plenarnej, zatytułowane: „Źródła kryzysu finansowego i wnioski z niego płynące” (The roots and lessons of the financial crisis).

Więcej informacji o Summer University of the New Economics