Forum Obywatelskiego Rozwoju

Szósta inicjatywa Klubu FOR Łowicz

Tym razem członkowie Klubu FOR przyjrzeli się dokładniej kwestii mieszkań komunalnych.

Na przełomie lat 2006-2010 liczba mieszkań, będących w zarządzaniu Gminy Miasto Łowicz spadla z 1277 do 1076, tj. o 201 lokali. Spadek ten jest wynikiem zaplanowanej polityki sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków. Polityka ta zakłada sprzedaż lokali komunalnych, szczególnie tych będących w zarządach wspólnot mieszkaniowych. Nie mniej istotna jest sprzedaż lokali w złym stanie technicznym, np. Zduńska 16,18.

Fakt, że znacząca część sprzedawanych lokali, to mieszkania o stosunkowo wysokim standardzie, wpłynął na obniżenie się ogółu standardu wyposażenia mieszkań komunalnych:

  • ilość mieszkań z instalacją centralnego ogrzewania, na przełomie ostatnich 4 lat spadla o blisko 20 procent,
  • ilość mieszkań z łazienką – o ponad 5 punktów procentowych.

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Łowicza na lata 2008-2012 jako jeden z priorytetów zakłada poprawę stanu technicznego budynków należących do Gminy. Program podkreśla skupienie sie na realizacji przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Stosunek mieszkań wyposażonych w wodociąg i kanalizacje w porównaniu do roku 2006 uległ poprawie. Jednakże fakt, że w miejsce ponad 50 lokali nie jest podłączone do bieżącej wody i kanalizacji, musi być dla Gminy zawstydzający.

Klub FOR Łowicz w roku 2012 opublikuje własne, szerokie sprawozdanie z realizacji Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Łowicza 2008-2012.

Pobierz plakat [PDF, 596 KB]


Więcej informacji:

Rzecznik prasowy Klubu FOR Łowicz
Mateusz Talarowski
48 693 136 275
[email protected]

www.for.lowicz.pl