Forum Obywatelskiego Rozwoju

Jeśli studiujesz, interesujesz się bieżącymi wydarzeniami społeczno-gospodarczymi i chcesz zdobyć doświadczenie w zakresie komunikacji i PR-u w organizacji pozarządowej, zapraszamy do odbycia bezpłatnej praktyki w Fundacji FOR. Wymiar czasowy praktyk będzie ustalany indywidualnie.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV drogą mailową na adres [email protected] z dopiskiem w tytule „Praktyka PR”.

W przesłanym CV prosimy umieścić klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację FOR zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania.”