Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dziś dwa wyroki przeciwko Kancelarii Prezydenta RP, w których zobowiązał Kancelarię do rozpatrzenia wniosków o udostępnienie opinii prawnych o ustawie o OFE. W ustnych motywach wyroku sąd stwierdził, że nie ulega wątpliwości, że te opinie prawne są informacją publiczną.

W tej samej sprawie dostępu do opinii prawnych o ustawie o OFE, w której współpracownik Fundacji FOR Mikołaj Barczentewicz złożył w lipcu br. skargę na bezczynność Prezydenta RP, złożone zostały wcześniej dwie skargi na bezczynność Kancelarii Prezydenta RP. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 3 sierpnia br. wydał w tych sprawach wyroki zgodne z żądaniami skarżących, wśród których znajduje się Fundacja e-Państwo prowadząca projekt Sejmometr.pl.

Taki wyrok Sądu oznacza, że Kancelaria Prezydenta RP w ciągu 14 dni zobowiązana jest do udostępnienia opinii prawnych lub wydania decyzji odmownej, w której powoła się na jedno z ograniczeń dopuszczonych przez ustawę o dostępie do informacji publicznej (np. ochronę informacji niejawnej). Bardziej prawdopodobne jest jednak, że Kancelaria Prezydenta RP zaskarży dzisiejsze wyroki do Naczelnego Sądu Administracyjnego i nie udostępni opinii prawnych, oczekując na ostateczne rozstrzygnięcie NSA.

W ustnych motywach wyroku przewodnicząca składu orzekającego wskazała, że prawo dostępu do informacji publicznej gwarantują obok art. 61 Konstytucji RP, także wiążące w Polsce regulacje międzynarodowe: Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Odnosząc się do charakteru opinii prawnych jako informacji publicznej, przewodnicząca składu orzekającego powołała się na utrwalone orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznaje opinie prawne w podobnych przypadkach za informację publiczną. Podsumowując motywy wyroku przewodnicząca stwierdziła, że nie ulega wątpliwości, iż zarówno treść opinii prawnych sporządzonych dla Prezydenta RP, nazwiska ich autorów, jak i wysokość honorarium przez nich pobranego stanowi informację publiczną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznawał obie sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych: Ewa Pisula-Dąbrowska (przewodniczący), Jacek Fronczyk i Andrzej Góral.


Dodatkowych informacji udziela:
Mikołaj Barczentewicz, e-mail: [email protected]

 

Przeczytaj uzasadnienie wyroku

Prof. Leszek Balcerowicz: Pałac Prezydencki ma powody do wstydu, Super Express, 5.08.2011

Prof. Leszek Balcerowicz: Kancelaria prezydenta niczym dwór sułtana, Radiowa Jedynka (wideo), 5.08.2011

Media o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 sierpnia 2011