Forum Obywatelskiego Rozwoju

W tym tygodniu prof. Leszek Balcerowicz weźmie udział w trzech zagranicznych spotkaniach.

We wtorek 21 czerwca będzie uczestniczył w posiedzeniu Doradczego Komitetu Naukowego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) we Frankfurcie (Niemcy). ERRS jest organem UE odpowiedzialnym za sprawowanie nadzoru nad systemem finansowym Unii.

Następnie, w dniach 22-23 czerwca w Brukseli (Belgia) Profesor weźmie udział w posiedzeniu zarządu Bruegla – europejskiego think tanku, któremu przewodniczy.

Z kolei w piątek 24 czerwca  prof. Leszek Balcerowicz wygłosi wykład pt. “Institutional Systems, Shocks, and Economic Growth” podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego w Kyiv School of Economics (Ukraina). Więcej informacji o wykładzie