Forum Obywatelskiego Rozwoju

20 czerwca 2011 r. Rada FOR podziękowała prezesowi Andrzejowi Krajewskiemu za 15 miesięczną pracę i odwołała go ze stanowiska. Andrzej Krajewski będzie nadal współpracował z FOR.

Na wniosek Przewodniczącego Rady, prof. Leszka Balcerowicza, na nowego prezesa FOR został powołany przez Radę Paweł Dobrowolski.

Paweł Dobrowolski jest absolwentem Harvardu, członkiem Zarządu Polskiej Fundacji Rozwoju Oświaty. Wcześniej był pracownikiem Deutsche Morgan Grenfell i dyrektorem Warsaw Equity Holding oraz Trigon. Od 1995 roku zajmuje się doradztwem gospodarczym. Autor książki pt. „Podstawy Analizy Finansów Firm” wydanej nakładem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz kilkudziesięciu artykułów o bankowości centralnej, upadłości, mediach oraz gospodarce. Strażak w Ochotniczej Straży Pożarnej.