Forum Obywatelskiego Rozwoju

Kancelaria Prezydenta RP oraz Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zapraszają na konferencję:

„Rzeczpospolita 2.0. Czy państwo może być przejrzyste, angażujące i otwarte na społeczeństwo sieciowe?”

Konferencja odbędzie się w czwartek 9 czerwca 2011 roku o godz. 11:00 w Belwederze.
 

Przedmiotem konferencji jest idea otwartego rządu, która proponuje reformę administracji publicznej oraz reinterpretację pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, poprzez wdrażanie nowych form zaangażowania obywateli w proces rządzenia.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport „Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce”, opracowany przez Centrum Cyfrowe Fundacji Projekt: Polska przy wsparciu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Wykorzystanie technologii cyfrowych i komunikacji sieciowej pozwala budować nowe typy więzi społecznych, otwierać alternatywne kanały komunikacji oraz tworzyć warunki dla rozwoju kapitału społecznego. Sednem tego programu są jednak tradycyjne wartości: otwartość, przejrzystość, zaangażowanie obywatelskie i sprawność administracji publicznej. Specyfika otwartego rządu polega również na podkreślaniu synergii pomiędzy działaniami odgórnymi (administracji państwowej) oraz oddolnymi (obywateli, trzeciego sektora, przedsiębiorstw) we wprowadzaniu zmian.

PROGRAM

11.00 – 11.10 Przywitanie gości – przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP

11.10 – 11.25 „Rzeczpospolita 2.0”, Wystąpienie Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego

11.25 – 11.45 Wstęp – Prezentacja raportu „Mapa drogowa dla otwartego rządu w Polsce”

11.45 – 12.15 „Otwarty rząd jako koncepcja realizacji założeń programu Polska 2030”,
                       wystąpienie Szefa Zespołu Doradców Strategicznych Ministra Michała Boniego

12.15 – 12.35 Programy otwartego rządu w innych krajach,
                      wystąpienie Beth Noveck (doradca rządu Zjednoczonego Królestwa,
                      autor programu Open Government Initiative w Stanach Zjednoczonych)
                      oraz Tima Kelsey’a
                      (doradca rządu Zjednoczonego Królewstwa ds. przejrzystości i otwartych danych)

12.35 – 12.45 Komentarz do raportu, Edwin Bendyk

12.45 – 13.00 Pytania

 

Pobierz zaproszenie [PDF, 95 KB]