Forum Obywatelskiego Rozwoju

2011-05-26

Prof. Leszek Balcerowicz bierze udział w trzydniowym spotkaniu Grupy Trzydziestu (G30) w Bernie (Szwajcaria).

G30 to międzynarodowa organizacja, którą tworzą wybitni przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz sektora publicznego. Należy do niej Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Jean-Claude Trichet, przedstawiciele narodowych banków Szwajcarii, Anglii, Włoch, Izraela, Kanady, Chin i Japonii, profesorowie ekonomii i prezesi międzynarodowych firm. Prof. L. Balcerowicz jest jedynym członkiem G30 z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Członkowie G30 dwa razy w roku dyskutują o najważniejszych sprawach międzynarodowej gospodarki i finansów. Poprzez analizy i rekomendacje wpływają na decyzje instytucji finansowych. W Bernie omawiają wyzwania dla krajów wychodzących z kryzysu gospodarczego, związane ze wzrostem gospodarczym, polityką fiskalną i monetarną.

Więcej informacji o G30