Forum Obywatelskiego Rozwoju


Prezydent podpisał się pod ustawą zmieniającą zasady funkcjonowania ubezpieczeń społecznych, która jest oparta na nierzetelnym uzasadnieniu i niewiarygodnej analizie skutków wprowadzenia jej w życie. Wbrew twierdzeniom projektodawców zmniejszy ona szanse na wyższe i bardziej bezpieczne emerytury w przyszłości.

Podpisując tę ustawę Prezydent pominął nie tylko zasadnicze zastrzeżenia niezależnych ośrodków ekonomicznych i partnerów społecznych, ale i podstawowe wątpliwości ekspertów prawnych odnośnie zgodności ustawy z Konstytucją.

To zły dzień dla demokratycznego państwa prawa w Polsce.


Leszek Balcerowicz
Przewodniczący Rady
Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

 

Pobierz oświadczenie (PDF)