Forum Obywatelskiego Rozwoju

Prof. Leszek Balcerowicz będzie uczestniczył w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej dotyczącej ekonomicznego i społecznego rozwoju organizowanej 5-6 kwietnia br. w Moskwie przez Państwowy Uniwersytet Badawczy – Wyższą Szkołę Ekonomiczną przy wsparciu Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Prof. Leszek Balcerowicz wygłosi honorowy wykład pt. „Institutional Systems, Shocks and Economic Growth”.

Więcej informacji o konferencji