Forum Obywatelskiego Rozwoju

W poniedziałek 4 kwietnia 2011 r. wielkość długu publicznego wyświetlana na Liczniku Długu Publicznego przy skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej w Warszawie oraz na stronie www.dlugpubliczny.org.pl została zaktualizowana.


Aktualizacja szacunku wielkości państwowego długu publicznego w dniu 4 kwietnia 2011 r.

1. Zgodnie z metodologią „Liczniku Długu Publicznego”, publikacja nowych danych o wielkości państwowego długu publicznego w przeszłości lub nowej prognozy tego zadłużenia w kolejnych okresach powinna być uwzględniona w aktualizacji szacunku bieżącej wielkości zadłużenia w „Liczniku Długu Publicznego”.

2. Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” są wstępne dane o wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2010 r., opublikowane przez Ministerstwo Finansów w dniu 30 marca 2011 r.

3. W obecnej aktualizacji szacunku wielkości państwowego długu publicznego uwzględniono:

a. wstępną informację Ministerstwa Finansów o wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2010 r.

b. średni kursu złotego względem walut obcych z dnia 31 grudnia 2010 r. i z 30 marca 2011 r. ogłoszony przez NBP oraz prognozy kursu złotego względem euro z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” ogłoszone przez Ministerstwo Finansów w dniu 31 grudnia 2010 r.

c. prognozę wielkości państwowego długu publicznego na koniec grudnia 2011 r. ze „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014”

4. Na koniec grudnia 2010 r. państwowy dług publiczny wyniósł według wstępnych danych 748,5 mld zł, wobec 750,8 mld zł prognozowanych w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014”. Państwowy dług publiczny na koniec IV kw. 2010 r. był zatem o 2,3 mld zł niższy w stosunku do wcześniejszych prognoz rządowych. W związku z powyższym i z wcześniej przyjętą metodologią, w obecnym szacunku obniżono prognozę długu publicznego na koniec IV kw. 2011 r. z 811,4 mld zł podanych w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014” do 809,1 mld zł, czyli również o 2,3 mld zł.

5. W zaktualizowanym szacunku (uwzględniającym historyczną i prognozowaną wielkość państwowego długu publicznego denominowanego w walutach obcych według kurs złotego z dnia 30 marca br.) wielkość państwowego długu publicznego rośnie obecnie z 747,1 mld zł na koniec grudnia 2010 r. do 814,1 mld zł na koniec grudnia 2011 r., czyli ok. 183 mln zł na dobę, 7,6 mln zł na godzinę i ponad 2 tys. zł na sekundę.

6. Według poprzednich szacunków (aktualizacja z 14 grudnia 2010 r.), państwowy dług publiczny rósł z 750,0 mld zł na koniec września 2010 r. do 827,3 mld zł na koniec grudnia 2011 r. (wartości te oszacowano na podstawie kursu złotego względem walut obcych z 10 grudnia 2010).

7. Następna aktualizacja jest planowana po 10 czerwca 2011 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego na koniec marca 2011 r.

8. Licznik Długu Publicznego został zaktualizowany w poniedziałek 4 kwietnia 2011 r. o godz. 15:00.
 

dr Wiktor Wojciechowski, ekonomista Fundacji FOR

Pobierz informację prasową (PDF)