Forum Obywatelskiego Rozwoju

2011-03-21


Prof. Leszek Balcerowicz został wybrany jednym z 15 członków Doradczego Komitetu Naukowego przy Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego.

Europejska Rada Ryzyka Systemowego (ERRS) jest organem UE odpowiedzialnym za sprawowanie nadzoru nad systemem finansowym Unii. Nadzór ten ma na celu przeciwdziałanie lub minimalizowanie ryzyka systemowego dotyczącego stabilności finansowej w Unii. Ryzyko pojawia się w związku ze zmianami zachodzącymi w obrębie systemu finansowego.

Rolą Doradczego Komitetu Naukowego (DKN), do którego powołany został prof. Leszek Balcerowicz, jest wspieranie działalności Rady poprzez konsultacje i działania analityczne, w tym doskonalenie metodologii analitycznej, opracowywanie skutecznych narzędzi nadzoru makroostrożnościowego,
a także niezależne i analityczne badanie strategii makroostrożnościowych.

Mandat DKN jest zatwierdzany przez Radę Generalną ERRS. Posiedzenia DKN odbywają się co najmniej dwa razy do roku w siedzibie Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). Pierwsze posiedzenie odbędzie się w maju.

Więcej informacji w komunikacie prasowym Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego z 18 marca 2011

http://www.esrb.europa.eu/news/pr/2011/html/pr110318.en.html