Forum Obywatelskiego Rozwoju

W porannej rozmowie Moniki Olejnik z marszałkiem Sejmu, Grzegorzem Schetyną na antenie Radia ZET w czwartek 17 marca znalazły się sformułowania niezgodne z intencjami wystąpienia prof. L. Balcerowicza na konferencji prasowej 15 marca br.

„Monika Olejnik: Leszek Balcerowicz mówi o was „nędznicy intelektualni”.

Grzegorz Schetyna: To jest przykre i smutne, i też jestem zdziwiony i zasmucony, że wpisuje się w taki język agresywny pan profesor Balcerowicz.”

Podczas konferencji prasowej prof. Balcerowicz powiedział: „Posługiwanie się argumentem „komu to służy”, moim zdaniem, jest przejawem nędzy intelektualnej i moralnej”.

Odnosiło się to do wypowiedzi, w których ludziom przypisuje się niskie motywy typu „komu to służy” i „czemu to służy”, zamiast polemiki czy odnoszenia się do argumentów i dowodów. To sformułowanie odnosiło się do pewnego sposobu wypowiedzi, a nie do cech określonych osób czy instytucji. Nie było zaadresowane do rządu czy władz. Przypisywanie go do jakiejkolwiek grupy osób jest sprzeczne z intencją prof. Balcerowicza.

Andrzej Krajewski
Prezes Fundacji FOR