Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja FOR i SKN Spraw Zagranicznych SGH

zapraszają na spotkanie z Tomem Palmerem Wiceprezydentem Fundacji ATLAS (USA)

Temat wystąpienia: „Economic Freedom: The Key to Poland’s Future and Prosperity”

Termin: 22 marca (wtorek), godzina 13:30 – 15:00
Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Budynek C, Aula I (Al. Niepodległości 128, skrzyżowanie Al. Niepodległości i ul. Madalińskiego).

WSTĘP WOLNY
 

Zapraszamy na www.sgh.waw.pl/sknsz
 

Doktor Tom G. Palmer jest Wiceprezesem ds. programów międzynarodowych w Atlas Economic Research Foundation (organizacja non-profit, wspomagająca zakładanie i umacnianie światowej sieci wolnorynkowych think-tanków), w której odpowiada za koordynację projektów zagranicznych prowadzonych w 14 różnych językach i rozbudowę światowej sieci kontaktów pomiędzy think tankami.

Jest również starszym analitykiem Cato Institute (uważanego za jeden z najważniejszych wolnorynkowych instytutów w USA) i dyrektorem Cato University, czyli edukacyjnego ramienia instytutu. Przed przystąpieniem do Cato, Palmer był stypendystą H. B. Earharta w Hertford College (Uniwersytet w Oksfordzie) oraz Wiceprezydentem Instytutu Badań Humanistycznych na Uniwersytecie George Mason w Waszyngtonie.

Podróżując po Północnej Ameryce, Europie, Eurazji, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie regularnie wygłasza wykłady dotyczące nauk politycznych i ekonomicznych, społeczeństwa obywatelskiego, wyboru publicznego, a także moralnych, prawnych i historycznych uwarunkowań swobód jednostki.

Często publikuje opinie i artykuły na temat polityki i ekonomii w prasie naukowej, takiej jak Harvard Journal of Law and Public Policy, Critical Review, Constitutional Political Economy, a także w prasie powszechnej (Slate, Wall Street Journal, New York Times, Die Welt, Washington Post, The Spectator). Uzyskał licencjat ze sztuki na St. Johns College w Annapolis, a magisterium na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie; doktoryzował się z teorii polityki w Oksfordzie. Palmer jest autorem książki Realizing Freedom: Libertarian Theory, History, and Practice, wydanej w roku 2009 przez Cato Institute.

Więcej o Tomie Palmerze na www.tomgpalmer.com