Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wiktor Wojciechowski

Opinia Fundacji FOR do projektu ustawy
o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem
systemu ubezpieczeń społecznych z dnia 23 stycznia 2011 r.

Niniejsza opinia składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej.

W części pierwszej (ogólnej) przedstawiono uwagi dotyczące istoty propozycji rządowej w zakresie trwałego obniżenia składek do kapitałowej części systemu emerytalnego i zwiększenia limitów inwestycyjnych w instrumenty udziałowe.

W części drugiej (szczegółowej) przedstawiono natomiast rozwiniętą argumentację, która uzasadnia wnioski sformułowane w części syntetycznej.

Przeczytaj całą opinię (PDF)

Zobacz komunikat PAP