Forum Obywatelskiego Rozwoju

Leszek Balcerowicz został „Magellanem Roku 2010” za edukowanie społeczeństwa polskiego, a przede wszystkim za zwrócenie uwagi na rosnące zadłużenie publiczne poprzez projekt uruchomienia „licznika długu”.

Tytuł „Magellana Roku” przyznaje Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest on przyznawany osobom, które w największym stopniu zmieniają „otoczenie biznesowe i społeczne w Polsce”.

– Licznik długu publicznego codziennie zmusza tysiące osób do pamiętania o stanie finansów państwa – powiedział prof. L. Balcerowicz z okazji otrzymania nagrody. – Sądzę, że bez tego licznika nie byłoby takiego zainteresowania opinii publicznej rządową propozycją obcięcia składki w kapitałowym filarze emerytalnym.

Więcej informacji:

www.laurymagellana.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Onet.pl

Strona internetowa Koalicji na rzecz zmniejszenia długu publicznego: www.dlugpubliczny.org.pl