Forum Obywatelskiego Rozwoju

W czwartek, 27 stycznia, na 15 słupach ogłoszeniowych na terenie całego Łowicza rozwieszone zostały plakaty Klubu FOR Łowicz. Jest to pierwsza z cyklicznie planowanych inicjatyw, każda przybierać będzie taką samą formę. Tematem posteru jest bilans finansowy miasta Łowicza, oparty na tegorocznym projekcie budżetu.


 

Autorem grafiki jest Rafał Włodarczyk. Z założenia plakaty mają być jak najprostsze, a zarazem jak najbardziej wyraziste i skłaniające do bliższego zapoznania się z tematem. Członkowie Klubu chcą zaznajamiać mieszkańców z informacjami, które są ogólnie dostępne, jednak nie zawsze upubliczniane i przekazywane w eter na szerszą skalę. Rozwinięciem i uzupełnieniem treści posteru jest zaprezentowane w zwięzłej formie sedno założeń wieloletniej prognozy finansowej miasta, dostępne na stronie internetowej www.for.lowicz.pl.

 

Pobierz informację w PDF


Więcej informacji:

Rzecznik prasowy Klubu FOR Łowicz
Mateusz Talarowski
48 693 136 275
[email protected]

www.for.lowicz.pl