Forum Obywatelskiego Rozwoju

                                                                                                              Warszawa, 25.01.2011 r.

                                                                             

APEL

Rządowa propozycja zmian w systemie emerytalnym jest gorsza od kontynuacji reformy emerytalnej ze wszystkich zasadniczych punktów widzenia:

• Szkodzi rozwojowi gospodarczemu Polski;
• Obniża prawdopodobną wysokość emerytur;
• Obniża bezpieczeństwo przyszłych emerytur;
• Podrywa powagę państwa i prawa;
• Jest zerwaniem swego rodzaju społecznego kontraktu;
• Nasuwa wątpliwości, co do zgodności z konstytucją.

Nie da się uzasadnić propozycji rządowej jakąś nagłą koniecznością, typu kryzys gospodarczy.
A jednocześnie istnieje szeroki repertuar kroków, które pozwalają na:

• Przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski na krótszą i dłuższą metę;
• Kontynuację reformy emerytalnej (co służy temu rozwojowi);
• Obniżenie deficytu finansów publicznych.

Aby uratować reformę emerytalną i uniknąć przekroczenia przez dług publiczny progu 55% PKB wystarczy w najbliższych miesiącach przeprowadzić 7-8 dużych prywatyzacji. Nie są one czasochłonne ani skomplikowane. Zmniejszając sferę polityczno-personalnej interwencji, będą one służyć zarówno zdrowiu gospodarki jak i polityki.

Aby uratować reformę emerytalną na dłuższą metę trzeba wprowadzić szerzej zakrojone reformy, jakie wprowadziło już wiele krajów przed nami. Reformy te są i tak Polsce potrzebne, aby umacniać tempo naszego rozwoju, zmniejszać ryzyko kryzysu i mieć szanse na dochodzenie do poziomu życia Zachodu. Należy też – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu – zmienić przepisy nt. II filaru systemu emerytalnego, tak aby umożliwić ograniczenie jego kosztów i podniesienie efektywności.

Wzywamy rząd do uczciwej i rzeczowej debaty w kwestii reformy emerytalnej oraz do powstrzymania się od kroków, które zaszkodziłyby perspektywom rozwoju polskiej gospodarki, jakości demokratycznej polityki oraz zaufaniu obywateli do własnego państwa.

Aby poprzeć Apel, wystarczy wypełnić poniższy formularz, podając w swoje imię, nazwisko, adres e-mail i (ewentualnie) nazwę instytucji, z którą związany jest sygnatariusz.