Forum Obywatelskiego Rozwoju

W związku z toczącą się dyskusją na temat możliwości kontrolowanego bankructwa państw strefy euro, Peterson Institute for International Economics opublikował artykuł prof. Leszka Balcerowicza „Sovereign Bankruptcy in the European Union in the Comparative Perspective”.

Autor wyróżnia cztery sposoby upadłości państwa i podkreśla rolę mechanizmów radzenia sobie z cyklicznością polityki gospodarczej, narastaniem długu publicznego i niską elastycznością gospodarek.

    Przeczytaj artykuł (224 KB)