Forum Obywatelskiego Rozwoju

Niewiele jest takich krajów. Na 168 państw, dla których dane zebrał Międzynarodowy Fundusz Walutowy, tylko Libia w ogóle nie miała długu publicznego. Na liście 10 najmniej zadłużonych krajów świata dominują kraje naftowe. Warto jednak zwrócić uwagę np. na Chile, które niemal zerowe zadłużenie zawdzięcza przede wszystkim bardzo dobrej polityce gospodarczej, a nie bogatym złożom miedzi i innych surowców. Dwa pozostałe nienaftowe kraje z bardzo niskim długiem publicznym w relacji do PKB to azjatycki tygrys – Hongkong oraz Estonia. Ten ostatni przykład pokazuje, że kraje postsocjalistyczne z Europy Środkowo-Wschodniej mogą unikać zadłużania sektora finansów publicznych i to nawet w okresie silnego spowolnienia gospodarczego.

10 krajów o najmniejszym zadłużeniu publicznym w 2009 roku

Kraj

Dług          (% PKB)  

Cechy szczególne
Libia 0% ropa i gaz
Hongkong 1%  
Turkmenistan 3% ropa i gaz
Gwinea Równikowa 5% ropa i gaz
Chile 6%  
Estonia 7%  
Oman 8% ropa i gaz
Rosja 11% ropa i gaz
Kazachstan 11% ropa i gaz
Uzbekistan 11% ropa i gaz

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook X 2010