Forum Obywatelskiego Rozwoju

Po pierwsze, ewentualne bankructwo Irlandii oznaczałoby bardzo wysokie straty dla pozostałych krajów członkowskich. Europejskie banki pożyczyły Irlandii ponad 400 mld euro, z czego 120 mld euro przypada na banki angielskie, 110 mld euro na banki niemieckie, a 41 mld euro na banki francuskie. Te kwoty odzwierciedlają dzisiejszą wartość zobowiązań irlandzkiego rządu i banków wobec zagranicznych instytucji finansowych. W przypadku bankructwa Irlandii znaczną część tej kwoty trzeba by było spisać na straty. Prawie 40 proc. zadłużenia zagranicznego Irlandii przypada na sektor bankowy. Rząd Irlandii bezpośrednio odpowiada tylko za 5% zadłużenia zagranicznego, jednak z chwilą, gdy objął niemal cały sektor bankowy swoimi gwarancjami, z perspektywy inwestorów zobowiązania Irlandii
z tytułu wyemitowanych obligacji skarbowych niemal automatycznie powiększyły się również o zagraniczne zobowiązania irlandzkich banków.

Pozostałe kraje Unii mają więc własny interes, by udzielić Irlandii nowej pożyczki na 85 mld euro i liczyć na to, że wraz z zażegnaniem kryzysu Irlandia znowu zacznie się rozwijać
i w przyszłości spłaci wszystkie swoje długi. To czysty pragmatyzm: kraje UE wolą dzisiaj pożyczyć Irlandii dodatkowe 85 mld euro niż – w przypadku jej bankructwa – pokryć ponad 400 mld euro strat w swoich sektorach bankowych.

Po drugie, ewentualne bankructwo Irlandii mogłoby szybko zwiększyć ryzyko bankructwa innych krajów UE. Mówiąc obrazowo – jeśli zbankrutuje Irlandia i inwestorzy stracą swoje pieniądze, zaczną być bardzo ostrożni i nie będą chcieli kupować obligacji np. Portugalii czy Hiszpanii To są dwa następne kraje, których sytuacja fiskalna budzi dzisiaj największy niepokój wśród inwestorów. Gdy rządom tych krajów nie uda się pożyczyć pieniędzy na sfinansowanie swoich bieżących deficytów oraz wykupienie starych długów, to podzielą los Grecji i Irlandii.

Hiszpania jest piątą co do wielkości gospodarką UE oraz dziewiąta gospodarka świata.
Jej bankructwo mogłoby wywołać nowy światowy kryzys finansowy, bo wiele instytucji finansowych w innych krajach poniosłoby wówczas kolosalne straty.