Forum Obywatelskiego Rozwoju

24 i 25 listopada 2010 r. prof. Leszek Balcerowicz przebywał w Brukseli, gdzie prowadził sympozjum Instytutu Bruegela i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Does Emerging Europe Need a New Growth Model? oraz w spotkaniu ekonomicznym Instytutu Bruegela, którego Radzie przewodniczy.
Od 30 listopada do 2 grudnia 2010 r. prof. Leszek Balcerowicz przebywa w Princeton w USA, gdzie 1 grudnia o godzinie 16.30 wygłosi wykład Shocks and long-term economic growth na Princeton University. Również 1 grudnia Profesor spotka się ze studentami o godzinie 16.00 oraz na kolacji o godzinie 18.30.

Profesor Balcerowicz weźmie także udział w posiedzeniu G30, założonej w 1978 roku grupy wysokich przedstawicieli biznesu, sektora publicznego i świata nauki (www.group30.org/about.htm) w Nowym Jorku (2-4 grudnia 2010 r.) oraz w spotkaniach w Waszyngtonie od 4 do 7 grudnia 2010 r.

6 grudnia 2010 r. o godzinie 12.30 w Peterson Institute (PI) prof. Balcerowicz wygłosi wykład Outlook for Europe’s current debt problems and the efforts of the European Union to resolve them, a w Ambasadzie Polskiej weźmie udział w dyskusji po projekcji filmu „Balcerowicz. Gra o wszystko”. Projekcja filmu rozpocznie się o godzinie 18.00.