Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wybory samorządowe odbędą się już w niedzielę, 21 listopada 2010. Wybieramy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych gmin, powiatów i województw. Lokale wyborcze będą otwarte od 8.00 do 22.00. Fundacja FOR, razem z innymi organizacjami z koalicji „Masz głos, masz wybór”, realizuje kampanię zachęcającą do świadomego udziału w wyborach.

Ważne informacje na temat wyborów i kampanii

Galeria plakatów