Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja FOR zaprasza do udziału w szkoleniu:
„WYKORZYSTANIE KOMIKSU I ANIMACJI
W EDUKACJI EKONOMICZNEJ”

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 listopada 2010 r. (piątek-sobota) w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce.
Plan szkolenia:
Piątek 19 listopada:
Warsztaty z podstaw ekonomii i bieżących problemów gospodarczych kraju
poprowadzą ekonomiści:
Witold Orłowski – Członek Rady Gospodarczej przy Premierze,
Główny Doradca Ekonomiczny PricewaterhouseCoopers
Wiktor Wojciechowski Ekonomista Fundacji FOR
Sobota 20 listopada:
Szkolenie z wykorzystania komiksu i animacji w edukacji ekonomicznej
poprowadzi:

Beata Łuba – Krolik
Pracownia Edukacji Obywatelskiej ORE
Celem szkolenia jest:
Wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki rynkowej;
Dostarczenie nowatorskich, aktywnych metod nauczania zagadnień ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem formy komiksu i animacji;
Przygotowanie przeszkolonych osób do upowszechniania i prowadzenia zajęć, przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce ekonomicznej w środowisku lokalnym;
Promowanie „ekonomicznego sposobu myślenia” wśród młodzieży;
Wymiana doświadczeń na temat możliwości wykorzystania komiksu i animacji w nauczaniu zagadnień ekonomicznych.
Adresatami projektu są nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni ośrodków doskonalenia nauczycieli, gotowi przeprowadzić w oparciu o otrzymane materiały podobne zajęcia w swoim środowisku lokalnym oraz zainteresowani nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Zajęcia odbywać się będą w dniach 19-20 listopada 2010 r. w Warszawie.
Organizator pokrywa koszty wyżywienia, zakwaterowania, materiałów szkoleniowych, oraz zwraca koszty podróży (do 100 zł).
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: [email protected]
lub fax 22 213 37 85 do 10 listopada 2010 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Informacje o zakwalifikowaniu, godzinach rozpoczęcia i zakończenia spotkania zostaną przesłane pocztą elektroniczną do 15 listopada 2010 r.
Więcej o Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości: www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl

Ogólnopolski Komitet Honorowy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce:

Mecenas: