Forum Obywatelskiego Rozwoju

Klub FOR w Katowicach oraz Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt” zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, którzy ukończyli 18 lat, do udziału w konkursie „Trzy razy TAK” .

Konkurs trwa od 25.10.2010 r. do 15.11.2010 r.

Honorowy patronat nad inicjatywą objął Śląski Kurator Oświaty.

Cele Konkursu:
1. Wskazanie najlepszych dróg zwiększenia frekwencji wyborczej.
2. Motywowanie do udziału w życiu społecznym.
3. Zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z niskiej frekwencji wyborczej.
4. Aktywizacja młodzieży.
5. Popularyzacja wiedzy na temat demokracji.

Uczestnictwo w konkursie polega na wypełnieniu ankiety, w której uczeń poda trzy powody, dla których warto i trzeba brać udział w wyborach oraz trzy, zdaniem uczestnika, najlepsze sposoby zachęcenia młodzieży do udziału w wyborach.

Szczegołowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu.

Nagrodą główną jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Dodatkowo Fundacja FOR ufundowała koszulki oraz filmy i książki o tematyce ekonomicznej.

Przyznanie wszystkich nagród odbędzie się w drodze losowania w dniu 18.11.2010 r. o godz. 13.00 podczas uroczystego posumowania konkursu, w którym udział wezmą autorytety życia społecznego, przedstawiciele komitetów wyborczych oraz media.

Jednym z elementów podsumowania będzie dyskusja na temat opinii młodych ludzi umieszczonych w Ankietach konkursowych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie i w uroczystym podsumowaniu Konkursu, które odbędzie się w Klubie Marchołt przy ul. Warszawskiej 37.

Dokumenty do pobrania:

Ankieta
Regulamin
Informacja dla mediów