Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dn. 28 października br. na łamach Rzeczpospolitej ukazał się kolejny artykuł z cyklu „Monitoring projektów prawa gospodarczego Unii Europejskiej” realizowanego przy współpracy Fundacji FOR i Centrum für Europäische Politik (CEP).

Artykuł autorstwa Krzysztofa Szwałka nawiązuje do analizy przygotowanej przez Centrum Polityki Europejskiej ,,System gwarancji depozytów”, w której eksperci komentują wniosek w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący Systemów Gwarancji Depozytów z dnia 12 lipca 2010 r.
Na podstawie tego dokumentu systemy gwarancji depozytów w Europie mają zostać ujednolicone, a wysokość kwot objętych gwarancjami zrównana. Wprowadzony zostanie też, jako obligatoryjny, instrument pożyczek wzajemnych.
Eksperci uważają, iż ograniczenie maksymalne kwoty podlegającej spłacie do poziomu 100 tys. euro przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego, nie może to być też uzasadniane troską o stabilność rynku finansowego. Według ekonomistów CEP instrument obowiązkowych pożyczek udzielanych wzajemnie przez systemy gwarancji depozytów przyniesie destabilizujące skutki, a siedmiodniowy okres na spłatę kwoty gwarantowanej jest nierealistyczny.”


Przeczytaj analizę

Przeczytaj artykuł Krzysztofa Szwałka w dzienniku „Rzeczpospolita”

Inne analizy oraz więcej informacji o projekcie