Forum Obywatelskiego Rozwoju

Na tle krajów UE, Polska ma jeden z niższych współczynników zatrudnienia kobiet, które mają dzieci w wieku 0-5 lat, a także kobiet w wieku przedemerytalnym, a więc w okresie, w którym po raz pierwszy zostają one babciami. Najnowszy raport FOR pt. „Matka-Polka pracująca, czyli jak zwiększyć aktywność zawodową młodych kobiet?” zawiera rekomendacje zmian, które mają pomóc młodym mamom w powrocie na rynek pracy.

Przeczytaj Raport FOR (aktualizacja: luty 2011)
Najważniejsze wnioski i rekomendacje
Informacja prasowa z dnia 21.10.2010
Zobacz inne publikacje