Forum Obywatelskiego Rozwoju

W tej kadencji Sejmu wymienione zostanie prawie 2/3 składu Trybunału Konstytucyjnego. Doskonałym wzorem przy przeprowadzaniu zmian w procedurze wyboru sędziów do TK mogą być doświadczenia z tegorocznych wyborów Prokuratora Generalnego, które pokazały, jak korzystne dla interesu państwa polskiego jest otwarcie tych wyborów na środowiska obywatelskie. Najnowszy raport Fundacji FOR i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zawiera podsumowanie Obywatelskiego Monitoringu Kandydatów na Prokuratora Generalnego.

Raport z obywatelskiego monitoringu kandydatów na prokuratora generalnego

Informacja prasowa z dnia 15 października 2010 r.