Forum Obywatelskiego Rozwoju

Minister Skarbu Państwa, wbrew wielokrotnym protestom prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zdecydował, że Polska Grupa Energetyczna (PGE) kupi Energę. Nowy koncern produkowałby ponad 40 proc. energii elektrycznej w kraju, panując nad więcej niż 40 proc. jej dystrybucji. Konkurencja na rynku energetycznym zostałaby ograniczona. Z reguły prowadzi to do podwyżek cen, co obciążyłoby budżety domowe milionów rodzin.

Prosimy o przeczytanie i poparcie apelu Leszka Balcerowicza, Przewodniczącego Rady Fundacji FOR, który uważa, że jest to transakcja szkodliwa i nie należy jej przeprowadzać.

Do dnia 11 października 2010 r. pod apelem podpisało się 80 osób.