Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniu 17 sierpnia 2010 r. na łamach Gazety Wyborczej ukazał się artykuł Andrzeja Rzońcy, będący odpowiedzią na felieton Jacka Żakowskiego „Gruszki trzeba strącać” (9 sierpnia 2010 r., Gazeta Wyborcza).

Autor nawiązuje w nim do danych zawartych w prezentacji Fundacji FOR pt. „Dokąd zmierzają finanse publiczne w Polsce?”.

Wyjaśnienia wymaga jednak jedno ze zdań artykułu, w którym Andrzej Rzońca pisze:

FOR – znowu wbrew twierdzeniom pana Żakowskiego – oszacował wzrost liczby bezrobotnych w wyniku podniesienia wieku emerytalnego. W szczytowym momencie, tj. w 2018 roku, może się ona zwiększyć o blisko 240 tys. osób w porównaniu ze scenariuszem braku zmian w wieku emerytalnym. Jednak podniesienie tego wieku przede wszystkim zwiększy liczbę pracujących w polskiej gospodarce – o ponad 900 tys. do 2020 roku.

Fundacja FOR oparła się tu bowiem nie na własnych wyliczeniach, a na wynikach opublikowanych przez Instytut Badań Strukturalnych w raporcie „Zatrudnienie w Polsce 2008”. W prezentacji FOR dane te zostały opatrzone odpowiednimi przypisami (slajd 61, wykres 19).

Przeczytaj artykuł Andrzeja Rzońcy: „Gruszki Jacka Żakowskiego”