Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniu 27 maja 2010 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK  pn. „Aktualne problemy polityki konkurencji” z udziałem prof. Leszka Balcerowicza.

Konferencja jest najważniejszym wydarzeniem podsumowującym 20 lat funkcjonowania nowoczesnego ustawodawstwa antymonopolowego w kraju. Przedmiotem dyskusji będą wyzwania stojące przed europejskimi instytucjami chroniącymi konkurencję oraz zagadnienia związane z oceną skuteczności narzędzi polityki antymonopolowej, takich jak program leniency czy kontrola koncentracji. Omówione zostaną także kwestie związane z rolą polityki konkurencji w ułatwianiu dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorstwom. Wśród prelegentów znajdą się szefowie urzędów antymonopolowych z całego świata oraz przedstawiciele świata nauki i organizacji reprezentujących biznes.

Pobierz program konferencji

Kontakt
Agnieszka Jaczyńska
e-mail: [email protected]
tel. (22) 55 60 201, faks: (22) 826 11 86

Więcej informacji na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów