Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniu 25 maja 2010 r. o godz. 10.30 odbyło się uroczyste nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi.

Przemówienie powitalne podczas uroczystości wygłosił prof. Roman Niestrój, Rektor UEK, a uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa przedstawił prof. Krzysztof Surówka, Dziekan Wydziału Finansów. Laudację promotorską wygłosiła prof. Bogumiła Szopa. Prof. Leszek Balcerowicz, po otrzymaniu dyplomu i uhonorowaniu łańcuchem i epitogium, wygłosił wykład okolicznościowy.

Więcej informacji:

tvn24.pl
Gazeta Krakowska
dziennik.pl