Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniu 10 maja br. o godz. 14.00 na Politechnice w Akwizgranie (RWTH Aachen University) prof. Leszek Balcerowicz wygłosi wykład pt. „Unia Europejska i wzrost gospodarczy państw członkowskich”. Okazją do tego wystąpienia jest przyznanie tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego premierowi Donaldowi Tuskowi.

Międzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego (Internationaler Karlspreis) przyznawana jest przez władze miasta Akwizgran corocznie od 1950 roku. Otrzymują ją ludzie lub instytucje za zasługi na rzecz jedności europejskiej. W 2009 r. laureatem nagrody został założyciel świeckiej, katolickiej Wspólnoty Świętego Idziego, Andrea Riccardi, a w 2008 r. – kanclerz Niemiec Angela Merkel.  W 1998 r. Nagrodę Karola Wielkiego otrzymał Bronisław Geremek, a w 2004 r. jej nadzwyczajną edycję przyznano papieżowi Janowi Pawłowi II.

Tego samego dnia (w godz. 10-12) prof. Leszek Balcerowicz weźmie także udział w konferencji prasowej Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, po której wygłosi wystąpienie na temat przyczyn globalnego kryzysu finansowego oraz płynących z niego doświadczeń.

Pobierz ramowy program uroczystości z okazji przyznania „Internationaler Karlspreis”

Więcej informacji na stronie miasta Akwizgran