Forum Obywatelskiego Rozwoju

Nie zwlekaj, zgłoś dobry materiał dziennikarski na konkurs. Może to być twój artykuł albo inny, który twoim zdaniem powinien zostać wyróżniony. Masz czas do 17 maja!

Konkurs ?Libertas et Auxilium? trwa.

Wzorem lat ubiegłych przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody za materiały dziennikarskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów ? w wysokości 10 tys. złotych (brutto) każda oraz specjalna Nagroda Jubileuszowa ? 4 tys. złotych (brutto).

Prace na konkurs może zgłaszać niemal każdy (za wyjątkiem organizatorów i partnerów wydarzenia). Jeśli w ubiegłym roku czytałeś ciekawy artykuł, słuchałeś audycji albo oglądałeś program poświęcony ochronie konkurencji i konsumentów lub sam jesteś jego autorem, nie zwlekaj. Zgłoszenia przyjmujemy również przez Internet.

Przedłużamy termin zgłoszeń.  Artykuły i audycje należy przesłać do 17 maja br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: UOKiK, Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej (00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1) lub drogą elektroniczną na adres: [email protected], z dopiskiem (w tytule e-maila) ?Konkurs dla dziennikarzy?.

Komplet dokumentów musi zawierać:

–    wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu),
–    kserokopię (skan) artykułu prasowego albo nagranie materiału dziennikarskiego na płycie CD lub DVD w formacie mp3 (w przypadku audycji radiowych), albo nagranie na płycie CD lub DVD w formacie mpeg lub avi (w przypadku programu telewizyjnego) oraz
–    zgodę autora na udział w konkursie (wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu).

Do konkursu dopuszczane będą wyłącznie materiały dziennikarskie opublikowane (wyemitowane) w języku polskim.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali organizowanej przez UOKiK.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia zamieszczono w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.


Materiały do pobrania:

Komunikat prasowy (22.04.2010)
Regulamin konkursu ?Libertas et Auxilium?
Formularz zgłoszeniowy
Wzór oświadczenia autora
Plakat konkursu

Dodatkowe informacje:

Aleksandra Franczak, Radca Prezesa
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 5560455
Fax 22 8261186
E-mail: [email protected]