Forum Obywatelskiego Rozwoju

W debacie publicznej od wielu lat pojawiają się krytyczne głosy pod adresem polskich sądów i innych instytucji wymiaru sprawiedliwości. Dużo wątpliwości towarzyszy też ocenie przyczyn takiego stanu i środków zaradczych. Autorzy najnowszego raportu Fundacji FOR i HFPCz konfrontują te przekonania z danymi zawartymi w międzynarodowych badaniach systemów sądowniczych oraz przedstawiają reformy, które muszą zostać wprowadzone, aby polskie sądy były efektywne.

Zobacz raport

Przeczytaj artykuł w „Rzeczpospolitej” z 28.04.2010 r.

Pobierz informację prasową z 29.04.2010 r.