Forum Obywatelskiego Rozwoju

Szanowni Państwo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010 (European Economic Congress 2010) odbędzie się między
31 maja a 2 czerwca 2010 roku w Katowicach. Pierwotny termin II EKG (kwiecień) został przesunięty ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową. Przeniesienie terminu było, zdaniem organizatora, jedyną możliwą i racjonalną decyzją w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

Przypominamy, że tematyka tegorocznej edycji Kongresu, największej imprezy biznesowej w naszej części Europy, obejmuje analizę najważniejszych problemów globalnej gospodarki, a w szczególności ekonomiczne i cywilizacyjne wyzwania stojące przed Europą i Polską.
Nowy ład instytucjonalny i priorytety polityki gospodarczej Unii Europejskiej to tematy otwierające obrady. O zagadnieniach walki ze zmianami klimatycznymi uczestnicy Kongresu będą dyskutować w aspekcie ich wpływu na konkurencyjność gospodarki i rozwój technologiczny.

Wśród licznych ścieżek tematycznych trzeba też wskazać na: kwestię innowacyjności i współpracy nauki z przemysłem, tworzenie nowoczesnej infrastruktury transportowej, finansowanie inwestycji. W programie nie zabraknie tematów społeczno-gospodarczych, takich jak: prorozwojowa rola samorządów, atrakcyjność inwestycyjna regionów czy funkcjonowanie metropolii europejskich.

Narodowa tragedia zmieniła na pewien czas ? szczególnie w naszej, polskiej perspektywie ? hierarchię spraw ważnych. Jednak problemy gospodarcze i polityczne, wyzwania stojące przed Polską i Europą, będące istotną treścią Kongresu, pozostały aktualne.
Olbrzymie zainteresowanie, z jakim spotkała się już druga edycja tego wydarzenia, przekonuje, jak rzeczywista i pilna jest potrzeba dyskusji o gospodarczej przyszłości Europy, perspektywach jej rozwoju, o nowym europejskim ładzie, o zbliżających się strategicznych decyzjach.

Jesteśmy przekonani, że udział w obradach i wydarzeniach Kongresu będzie ciekawym i inspirującym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że nowy termin Kongresu okaże się bardziej dogodny i umożliwi przyjazd do Katowic.

Europejski Kongres Gospodarczy 2010 w skrócie:

? największe oraz najważniejsze wydarzenie biznesowe w Europie Środkowej

? miejsce dialogu i dysputy wielkich osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii

? ponad 3500 uczestników, blisko 400 prelegentów

? 3 dni debat na kilkadziesiąt różnych tematów gospodarczych i społecznych,

? spotkania biznesowe, kuluarowe oraz bankiety,

? miejsce, gdzie gromadzi się ponad 150 akredytowanych dziennikarzy zarówno
z polskich, jak i zagranicznych redakcji.
 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym można znaleźć pod adresem www.eec2010.eu