Forum Obywatelskiego Rozwoju

17 marca 2010 r. podczas posiedzenia Rady Fundacji przyjęta została rezygnacja pana Jarosława Bełdowskiego z funkcji Prezesa Zarządu.

Na wniosek Przewodniczącego Rady, prof. Leszka Balcerowicza, w skład Zarządu powołany został pan Andrzej Krajewski. Od 1 kwietnia będzie on pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Fundacji FOR.

Andrzej Krajewski
jest absolwentem SGPiS (1971). W latach 1989-1990 pracował w Ministerstwie Finansów jako doradca prasowy wicepremiera Leszka Balcerowicza. Był stypendystą Fulbrighta, korespondentem TVP w Waszyngtonie, redaktorem naczelnym ?Przegląd Reader?s Digest?, dyrektorem Centrum Monitoringu Wolności Prasy, członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (FIJ). Współpracował z Fundacją Batorego.     

Ponadto został rozszerzony skład Rady FOR o pana Łukasza Wejcherta oraz pana Arkadiusza Musia.

Cały zespół FOR dziękuje panu Jarosławowi Bełdowskiemu za bardzo udaną współpracę i życzy dalszych sukcesów.