Forum Obywatelskiego Rozwoju

,, Są e-wokandy, ale nie wiadomo kto sądzi”, Rzeczpospolita, 24.03.2010

http://www.rp.pl/artykul/451392_Sa_e_wokandy___ale_nie_wiadomo__kto_sadzi.html