Forum Obywatelskiego Rozwoju

Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja FOR i HFPCz
zapraszają na konferencję

Państwo wrogie przedsiębiorcy?

31 marca 2010 r. w godz. 10:00-13:30
w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w sali 316 (III p.)


Dwadzieścia lat od zapoczątkowania przemian wolnorynkowych w Polsce paradoksem pozostaje, że główni autorzy sukcesu transformacji gospodarczej ? polscy przedsiębiorcy ? nadal pozostają nie tylko niedocenianą, ale często wręcz szykanowaną grupą społeczną. Potwierdzają to liczne w ostatnich latach przypadki bezzasadnego zatrzymywania, przesłuchiwania i innych form szykanowania przedsiębiorców ze strony aparatu państwowego będących skutkiem m.in. upolitycznienia służb, instrumentalnego traktowania prawa, czy też niekompetencji urzędników wymiaru sprawiedliwości. Te niedopuszczalne praktyki powodują nie tylko utratę dobrego imienia poszkodowanych biznesmenów, ale narażają na szwank reputację całego środowiska przedsiębiorców w Polsce. Co więcej, doprowadzając do upadłości wielu firm i likwidacji wielu miejsc pracy, powodują realne straty dla polskiej gospodarki. 

Konferencja będzie okazją do refleksji nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby wyeliminować patologie z praktyki działania instytucji państwa wobec przedsiębiorców.

W spotkaniu wezmą udział m.in.:

 • Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
 • Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club
 • Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej
 • prof. Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju
 • Joanna Agacka-Indecka, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Maciej Bednarkiewicz, Kancelaria Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy
 • Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
 • Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Lech Jeziorny, były Członek Rady Nadzorczej Krakmeat
 • Andrzej Kalwas, KALWAS i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych
 • prof. Aldona Kamela-Sowińska, Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
 • Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości
 • Krzysztof Piotrowski, Prezes Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA
 • Paweł Rey, były Członek Rady Nadzorczej Krakmeat
 • prof. Andrzej Rzepliński, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • Jerzy Stępień, Prodziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
 • Emil Wąsacz, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A.
 • Andrzej Zarajczyk, Prezes Zarządu ? Dyrektor Generalny POL-MOT Holding S.A.
 • prof. Andrzej Zoll, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego


PROGRAM

10:00-10:10 Powitanie i słowo wstępne
Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club

10:10-10:20 Wprowadzenie: Bezprawie w państwie prawa
Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej

10:20-10:30 Wymiar sprawiedliwości: sprawa nie tylko gospodarki
Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju

10:30-11:00 Na własnej skórzered. Cezary Szymanek z Radia PiN rozmawia z przedsiębiorcami poszkodowanymi przez służby państwowe oraz organy wymiaru sprawiedliwości
Roman Kluska
Krzysztof Piotrowski, Prezes Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A.
Paweł Rey
Emil Wąsacz, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A.
Jan Pamuła, Prezes Zarządu, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
Andrzej Zarajczyk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny POL-MOT Holding
Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

11:00-11:30 Między wykonywaniem władzy a jej nadużyciem ? zatrzymania i stosowanie środków zapobiegawczych wobec przedsiębiorców ? red. Janina Paradowska z ?Polityki?
dyskutuje czy spektakularne zatrzymania przedsiębiorców przez służby specjalne w
świetle kamer telewizyjnych są już przeszłością? Czy w Polsce nadużywane są środki
zapobiegawcze (w tym tymczasowe aresztowanie) wobec przedsiębiorców? Czy państwo
ponosi odpowiedzialność za nadużycia władzy ze strony swoich funkcjonariuszy?
Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości
mec. Joanna Agacka-Indecka, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Marek Biernacki, Poseł Na Sejm RP
prof. Zbigniew Ćwiąkalski, SPCG Kancelaria Prawna

11.30-12.00 Poszkodowani przedsiębiorcy ofiarami niesprawnej prokuraturyred. Sławomir
Matczak
z TVP INFO rozmawia na temat problemów polskich przedsiębiorców
spowodowanych niesprawnym działaniem prokuratury: przewlekłością postępowań
przygotowawczych, brakiem przygotowania merytorycznego do prowadzenia spraw
gospodarczych, bezzasadnymi aktami oskarżenia, a także wyzwaniami stojącymi przed
nowym Prokuratorem Generalnym.
Andrzej Seremet , Prokurator Generalny
prof. Andrzej Zoll, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
prof. Aldona Kamela – Sowińska, Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości
w Poznaniu
mec. Maciej Bednarkiewicz, Kancelaria Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński
i Wspólnicy

12.00-12.30 Spóźniona sprawiedliwość to odmowa sprawiedliwościred. Cezary Szymanek z
Radia PiN rozmawia na temat problemów w dochodzeniu roszczeń przez przedsiębiorców
spowodowanych przewlekłością postępowania sądowego, nadmiernym formalizmem, zbyt
wysokimi kosztami sądowymi, brakiem wiedzy specjalistycznej sędziów czy nieskuteczną
egzekucją wyroków
prof. Andrzej Rzepliński ? sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Jerzy Stępień, Prodziekan Wydziału Prawa Uczelni im. Łazarskiego
w Warszawie
dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich
mec. Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
mec. Andrzej Kalwas, Kalwas i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

12:30-13:00 Dyskusja ? prowadzenie red. Sławomir Matczak z TVP INFO

13:00-13:20 Podsumowanie ? Andrzej Arendarski, Marek Goliszewski

Kontakt:

Natalia Witkowska
tel. (22) 630 96 39
[email protected]

Beata Chojecka
tel. (22) 582 61 14
[email protected]