Forum Obywatelskiego Rozwoju

 

Szanowni Państwo!

W związku z tragedią, która boleśnie dotknęła cały naród, Europejski Kongres Gospodarczy 2010 (EEC) zostanie zorganizowany w innym terminie.
 
Wobec bezmiaru dramatu, zarówno w wymiarze ludzkim, jak i Państwa Polskiego, a także z szacunku do czasu, w którym wszystkim Polakom będzie towarzyszyć żal po stracie tak wielu znakomitych rodaków ? osób ważnych dla Rzeczpospolitej, organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego podjęli decyzję o przełożeniu tego wydarzenia. 
 
Europejski Kongres Gospodarczy 2010 odbędzie się w terminie pozwalającym na ponowne przygotowanie wydarzenia o tak dużej skali. Wstępna data Kongresu to czerwiec 2010. O dokładnym terminie EEC poinformujemy Państwa w przeciągu tygodnia.
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Kongresu Gospodarczego,
 
Wojciech Kuśpik
Prezes Zarządu PTWP,
inicjator EEC
 

 

 

II Europejski Kongres Gospodarczy, 14-16 kwietnia 2010 r., Katowice.

Europejski Kongres Gospodarczy 2010 (EEC – European Economic Congress) to jedno
z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie Środkowej. Przez trzy dni Katowice, wnosząc nową jakość w europejski dialog, stają się miejscem wymiany opinii, doświadczeń i dysputy blisko 400 prelegentów, wielkich osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.

Nad merytorycznym i organizacyjnym kształtem Kongresu czuwa Komitet Organizacyjny ? Rada Patronacka pod honorowym przewodnictwem Jerzego Buzka, obecnie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Zagadnienia tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego zakładają analizę najważniejszych problemów globalnej gospodarki, sytuacji ekonomicznej świata, Polski
i Europy, a także możliwości przełamania i walki z kryzysem finansowym. Debata dotyczyć będzie również m.in. pakietu klimatycznego, prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz znaczenia innowacyjności w gospodarce.

II Europejski Kongres Gospodarczy 2010 przez trzy dni zgromadzi ponad 3500 gości
z Polski, Europy i świata.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym można znaleźć pod adresem www.eec2010.eu

 

Europejski Kongres Gospodarczy 2010 w skrócie:

? największe oraz najważniejsze wydarzenie biznesowe w Europie Środkowej

? miejsce dialogu i dysputy wielkich osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii

? ponad 3500 uczestników, blisko 400 prelegentów

? 3 dni debat na kilkadziesiąt różnych tematów gospodarczych i społecznych,

? spotkania biznesowe, kuluarowe oraz bankiety,

? miejsce, gdzie gromadzi się ponad 150 akredytowanych dziennikarzy zarówno
z polskich, jak i zagranicznych redakcji.