Forum Obywatelskiego Rozwoju

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju zwróciły się w liście do Ministra
Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z zapytaniem dotyczącym prac nad
projektem zmian ustawy z 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych. List ten powstał w odpowiedzi na
artykuł M. Sałwackiej z dn. 8.02.1010 r.  ?Ten sąd za chwilę zatonie?, opisującym na
łamach Gazety Wyborczej krytyczną sytuację Sądu Rejonowego we Wschowie.

Przeczytaj list do Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego