Forum Obywatelskiego Rozwoju

Postulowane przez premiera Pawlaka rozszerzenie systemu rolniczego na wszystkich ubezpieczonych oznaczałoby wycofanie się z reformy emerytalnej z 1999 roku i finansową katastrofę finansów publicznych.

Przeczytaj artykuł Wiktora Wojciechowskiego z 15.02.2010 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej