Forum Obywatelskiego Rozwoju

                                         

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół ponadgimnazjalnych do udziału
w  III seminarium dla dyrektorów pt. ?Giełda uczy przedsiębiorczości?
 
16 marca 2010 r., 
GPW, ul.  Książęca 4, Warszawa, Sala NewConnect
 
Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego wspólnie z Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (SGH) pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie organizuje III seminarium dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, które odbędzie się w dniu 16 marca 2010 r. na Sali NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Trzecie już seminarium dla dyrektorów placówek oświatowych w Polsce poświęcone będzie przede wszystkim zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą edukacją ekonomiczną
w szkołach. Poruszone zostaną tematy dot.: edukacji ekonomicznej w dobie kryzysu, kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów, nadzoru pedagogicznego w szkołach, znaczenia edukacji ekonomicznej dla rynku pracy jak również rola funduszy inwestycyjnych w świecie uczniów. Przedstawiona zostanie także rola e-learningu w edukacji finansowej.
Podczas seminarium będzie również możliwość zapoznania się z ofertą kilku Wydawnictw, które zaprezentują podręczniki z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przeznaczone dla młodzieży i nauczycieli.
 
Udział w seminarium zostanie udokumentowany certyfikatem. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
 
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5 marca 2010 r. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Zgłoszenia prosimy przesłać na załączonej karcie zgłoszeniowej faksem pod numer (0 22) 537 79 85, e.mailem: [email protected] lub listownie na adres: Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, ul. Książęca 4, V p., 00-498 Warszawa.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z p. Joanną Wolniewicz, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, tel. (0 22) 537 71 62.
    
Czytaj więcej

FOR jest partnerem merytorycznym seminarium.