Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniach 27-28 stycznia br. prof. Leszek Balcerowicz będzie gościem Centrum Leontiefa w Petersburgu, gdzie odbierze Medal Leontiefa przyznany mu w 2008 roku oraz wygłosi wykład „Institutional Systems and Economic Growth”.

Międzynarodowa Nagroda Leontiefa
za ?zasługi dla reform gospodarczych? została ustanowiona przez rosyjskie Centrum Leontiefa w 2005 roku z okazji setnej rocznicy urodzin Wassilyego Leontiefa ? laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 1973 roku.

Medal przyznawany jest wybitnym rosyjskim i międzynarodowym uczonym i specjalistom, którzy osobiście przyczynili się do rozwoju nauk ekonomicznych, tworzenia efektywnych instytucji gospodarki rynkowej oraz warunków dla trwałego wzrostu gospodarczego.

Prof. Leszek Balcerowicz
otrzymał Międzynarodowy Medal Leontiefa w 2008 roku, ale nie mógł osobiście uczestniczyć w ceremonii wręczenia nagród. Okazją do odbioru medalu jest jego obecna wizyta w Petersburgu, gdzie wygłosi wykład pt. ?Institutional Systems and Economic Growth”.

Laureatami Nagrody Leontiefa za ?zasługi dla reform gospodarczych? są m.in.:

  • ś.p. Yegor Gaidar ? b. dyrektor Instytutu Gospodarki w Okresie Transformacji, b. wicepremier i minister finansów Rosji,
  • Alexey Kudrin ? rosyjski minister finansów,
  • Lawrence Klein ? profesor Benjamin Franklin University of Pennsylvania, laureat Nagrody Nobla,
  • Robert M. Solow ? profesor Massachusetts Institute of Technology, laureat Nagrody Nobla,
  • Jeffrey David Sachs – dyrektor Earth Institute na Columbia University 

Więcej informacji:

Leontief Centre
Nagroda Leontiefa